EnglishKontakt

Fotoškola,studium
Fotokroužky děti
Dětská letní fotoškola


P r e s s
Profil
Reference
Media - Rozhlas

F o t o g r a f i e
Komerční
Lidé
Letecké
Art
Výstavní,krajina

V ý s t a v y
Autorské
Společné
Stálé

K n i h y
Tep Nemocnice
Povídky od loveckého krbu
Dopady světla
Let v hladině nula

O s t a t n í
Publikace a brož.
Kalendáře
Buklety a covers

Honorářový list
Spolupracovníci
Zpět na úvod

Jaroslav Kubík
výtvarný fotograf
Praha - Montreal - Palma de Mallorca - Berlin - Perth - Bielsko-Biala - New York - Paris - Moscow - Tokio - Auckland

Povídky od loveckého krbu
Povídky od loveckého krbu
(1.vydání)
Za mírný nátlak v mezích zákona na kolegu spisovatele Štěpána Neuwirtha v projektu Tep nemocnice jsem podlehl mírnému protitlaku již jmenovaného spisovatele a tím vznikl další knižní projekt:
Povídky od loveckého krbu pro které,za vydatné spolupráce manželky Lenky, byly vytvořeny ilustrační fotografie v překrásném Poodří, v Beskydech, Jesenících a oboře Litovel.

..jak projekt a kniha 1. vydání vznikaly si můžete poslechnout
v pořadu Českého rozhlasu Radioklub - v menu oddíl Rozhlas.
(ukázka z 1. vydání knihy)


Knižní projekt Povídky od loveckého krbu podpořil digitální technikou
firma Gradiva a.s.