EnglishKontakt

Fotoškola,studium
Fotokroužky děti
Dětská letní fotoškola


P r e s s
Profil
Reference
Media - Rozhlas

F o t o g r a f i e
Komerční
Lidé
Letecké
Art
Výstavní,krajina

V ý s t a v y
Autorské
Společné
Stálé

K n i h y
Tep Nemocnice
Povídky od loveckého krbu
Dopady světla
Let v hladině nula

O s t a t n í
Publikace a brož.
Kalendáře
Buklety a covers

Honorářový list
Spolupracovníci
Zpět na úvod

Jaroslav Kubík
výtvarný fotograf
Praha - Montreal - Palma de Mallorca - Berlin - Perth - Bielsko-Biala - New York - Paris - Moscow - Tokio - Auckland

Jaroslav Kubík
Honoráře

Honoráře za vytvoření díla (fotografování) jsou výhradně smluvní.

Honoráře za již vytvořená díla ( fotografie ) jsou výhradně smluvní a díla podléhají
Autorskému zákonu 121/2000 s.b.České republiky.


Všechna díla, fotografie , knižní díla, uveřejněná na webu www.foto-kubik.cz jsou označena © výhradou
a podléhají znění Autorského zákona 121/2000 s.b. České republiky
a nesmí být bez autorova souhlasu použita ani kopírována, ani jejich části, pro jakékoliv další účely.