EnglishKontakt

Fotoškola,studium
Fotokroužky děti
Dětská letní fotoškola


P r e s s
Profil
Reference
Media - Rozhlas

F o t o g r a f i e
Komerční
Lidé
Letecké
Art
Výstavní,krajina

V ý s t a v y
Autorské
Společné
Stálé

K n i h y
Tep Nemocnice
Povídky od loveckého krbu
Dopady světla
Let v hladině nula

O s t a t n í
Publikace a brož.
Kalendáře
Buklety a covers

Honorářový list
Spolupracovníci
Zpět na úvod

Jaroslav Kubík
výtvarný fotograf
Praha - Montreal - Palma de Mallorca - Berlin - Perth - Bielsko-Biala - New York - Paris - Moscow - Tokio - Auckland

Jaroslav Kubík
ukázky z tvorby reprezentačních brožur, publikací a ilustrací


Václav Havel - Řády a vyznamemání


publikace vznikla ve spolupráci pana prezidenta Václava Havla,
kanceláře Václava Havla, Foto-kubik.cz (fotografická část),
The Prague Society(organizátor), Epex a dalších..Stejnokroje vojáků sloužící v habsburské armádě v letech 1618-1918
Bezděkovský Gustav, Textiler - Denisa Tichá
Na téma vojenských stejnokrojů rakouské armády bylo vydáno již mnohé, ale ne zase tolik,
uvědomíme-li si,jak významnou roli sehrála tato mnohonárodnostní říše v tehdejší Evropě.
Země Koruny České byly dosti podstatnou hospodářskou a vojenskou částí této rozsáhlé říše.
Během celé její historie sloužili v řadách jejich armád desetitisíce mužů ze země Koruny České.
V této publikaci umožňujeme nahlédnout na vývoj stejnokroje a uniforem, předkládáme výběr
některých z nich s důrazem na jejich tvar a podobu i v detailu. Pro odbornou i širší veřejnost,
zajímající se o historii,může publikace sloužit jako zajímavý a doplňující obrazový materiál.
Publikace obsahuje více než 400 velkých plnobarevných figur napříč období 300 let
Součástí knihy je fotografická část která vznikla v ateliéru Jaroslava Kubíka.
Kniha vyšla v roce 2017
ISBN: 978-80-7225-429-3


Obec Šilheřovice pod hvězdamiVýpravná exkluzivní fotografická publikace, která vznikla v rámci projektu Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Vyrobilo studio Foto-kubik.cz společně se studenty Fotoškoly Foto-kubik.cz.
Publikace vyšla v roce 2017
ISBN: 978-80-207-2380-6